Generalforsamling 2020


Der blev afholdt generalforsamling den 25. feb. 2020 i Fynslund hallen.


Vandværket leverer vand, med en hårdhed på 11,3 dH hvilket defineres som "middelhårdt vand".


(se def. på dH under "Takstblad")


Copyright © by KLP 2021