Generalforsamling 2024


Der bliver afholdt  generalforsamling d. 26 feb. 2024 kl. 1900 i Fynslund hallens cafeteria.

Vandværket leverer vand, med en hårdhed på 11,3 dH hvilket defineres som "middelhårdt vand".


(se def. på dH under "Takstblad")