Generalforsamling 2023


Der blev afholdt  generalforsamling d. 27 feb. 2023 i Fynslund hallens cafeteria.

Vandværket leverer vand, med en hårdhed på 11,3 dH hvilket defineres som "middelhårdt vand".


(se def. på dH under "Takstblad")